Logo
white line
 首页  联合会简介  联合会动态  政府支持  媒体报道  经贸专栏  重要活动  联合会月刊  申请入会  联系 
 
Logo

关爱中老年人健康:痴呆症和阿尔茨海默病


加中企业家联合会从2022年4月起,陆续推出有关中老年健康、商业知识及政府福利等视频。欢迎观看和转发。会员及专家意见请反馈至info@ccfoe.org

Video at ccfoe.org

Video at YouTube
首 页  联合会简介  联合会动态  政府支持   重要活动  媒体报道  经贸专栏  贺 信  申请入会  企业风采  联 系  网上付款