Logo
white line
 首页  联合会简介  联合会动态  政府支持  媒体报道  经贸专栏  重要活动  联合会月刊  申请入会  联系 
 
Logo

视频:年长者在疫情下的心理健康 Seniors’ mental health during the COVID-19 pandemic


Video at ccfoe.org

Video at YouTube
 

相关链接:

推荐阅读链接:

首 页  联合会简介  联合会动态  政府支持   重要活动  媒体报道  经贸专栏  贺 信  申请入会  企业风采  联 系  网上付款